Starkie Bros

721 Main Street
Farmingdale, NY 11735
(516)293-7148
vkovarik@hotmail.com

Hours

  • Sun
    8:00am - 5:00pm
  • Mon - Sat
    8:00am - 6:00pm